Sunday, December 9, 2012

జగడ జగడ జగడం

చిత్రం: గీతాంజలి (1989)
సంగీతం: ఇళయరాజా
గీతరచయిత: వేటూరి
నేపధ్య గానం: బాలు

పల్లవి:

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరళ మరళ జననం రానీరా
మరళ మరళ మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు పిక్కటిల్లిపోయే రంపం పం పం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరళ మరళ జననం రానీరా
మరళ మరళ మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

చరణం 1:

ఆడేదే వలపు నర్తనం పాడేదే చిలిపి కీర్తనం
సయ్యంటే సయ్యాటలో హే హే
మా వెనకే ఉంది ఈ తరం మా శక్తే మాకు సాధనం
ఢీ అంటే ఢియ్యాటలో
నేడేరా నీకు నేస్తమూ రేపే లేదూ
నిన్నంటే నిండు సున్నరా రానే రాదూ
ఏడేడులోకాలతోనే బంతాటలాడాలి ఈనాడే
తక తకధిమి తకఝం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరళ మరళ జననం రానీరా
మరళ మరళ మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

చరణం 2:

పడనీరా విరిగి ఆకసం విడిపోనీ భూమి ఈక్షణం
మాపాట సాగేనులే హో హో
నడిరేయే సూర్య దర్శనం రగిలింది వయసు ఇంధనం
మావేడి రక్తాలకే
ఓ మాట ఒక్క బాణమూ మా సిధ్ధాంతం
పోరాటం మాకు ప్రాణమూ మా వేదాంతం
జోహారు చేయ్యాలి లోకం మా జోరు చూశాక ఈనాడే
తక తకధిమి తకఝం


జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

మరళ మరళ జననం రానీరా
మరళ మరళ మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుకం

మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు పిక్కటిల్లిపోయే రంపం పం పం

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

తకిట తకిట తకిట తకధిమితక
తకిట తకిట తకిట తకధిమితక
తకిట తకిట తకిట తకధిమితక తాం తాం తాం

No comments:

Post a Comment