Saturday, July 3, 2021

కలయైనా నిజమైనా

 చిత్రం :  ప్రేమ తరంగాలు (1980)

సంగీతం : చక్రవర్తి

గీతరచయిత :  సినారె

నేపథ్య గానం :  బాలు, సుశీలపల్లవి :


కలయైనా నిజమైనా... కాదన్నా లేదన్నా

చెబుతున్నా ప్రియతమా

నువ్వంటే నాకు ప్రేమ

నువ్వంటే నాకు ప్రేమకలయైనా నిజమైనా... కాదన్నా లేదన్నా

చెబుతున్నా ప్రియతమా

నువ్వంటే నాకు ప్రే

నువ్వంటే నాకు ప్రేచరణం 1  : 


నిన్ను పూజించనా... నిన్ను సేవించనా

సర్వమర్పించనా...  నిన్ను మెప్పించనా

నీ గుడిలో దీపముగా నా బతుకే వెలిగించి 

ఒడిగట్టి నేనారిపోనా


నువ్వంటే నాకు ప్రే

నువ్వంటే నాకు ప్రే


చరణం 2 :


నిన్ను లాలించనా... నిన్ను పాలించనా

జగతి మరపించనా... స్వర్గమనిపించనా

నా యెదలో దేవతగా నీ రూపే నిలుపుకొని

నీ ప్రేమ పూజారి కానా


నువ్వంటే నాకు ప్రే

నువ్వంటే నాకు ప్రే


చరణం 3 :


కలిసి జీవించినా... కలలు పండించినా

వలచి విలపించినా... కడకు మరణించినా

నీ జతలో జరగాలి నీ కథలో నాయికగా

మిగలాలి మరుజన్మకైనా


నువ్వంటే నాకు ప్రే

నువ్వంటే నాకు ప్రే
https://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4213


Friday, June 11, 2021

దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు

చిత్రం  :  మాయావి (1976)

సంగీతం  : సత్యం

గీతరచయిత  :  డి. కృష్ణమూర్తి 

నేపథ్య గానం  :  ఎస్. జానకి పల్లవి : 


దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు

భారమైన గుండెల్లో ఆరని దీపాలు

ఆరక ఊరక ఊగాలి ఆశాదీపాలు

దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు


ఓ... ఓ... ఓ... ఓ... 
ఓ.... ఓ... ఓ... 


చరణం 1 : తోడు దొరకని బ్రతుకులలో... తోచే శోధనలు

మాయలెరుగని మనసులలో... మండే వేదనలు

కనిపెట్టి కరుణించేవి... కరుణించి కాపాడేవి


దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు

భారమైన గుండెల్లో ఆరని దీపాలు

ఆరక ఊరక ఊగాలి ఆశాదీపాలు


దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు


ఓ... ఓ... ఓ.. ఓ...


చరణం 2 :


మూసే చీకటి ముసుగుల్లో... దాగినవెన్నెన్నో

చేసే మాయల వేషం వెనుక దాచినవేమేమో

పయనించి పరికించేవి... పరికించి పాలించేవి దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు

భారమైన గుండెల్లో ఆరని దీపాలు

ఆరక ఊరక ఊగాలి ఆశాదీపాలు

దూరాకాశ వీధుల్లో తారాదీపాలు
https://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=7217

Wednesday, February 17, 2021

శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

కౌసల్య తనయ! శ్రీరామ! కౌస్తుభాంగా 
తూర్పున భానుడుదయించె తోయజాక్షా
దేవ సంబంధ కార్యాలను తీర్చుకోగ
వేడుకొందుము మేలుకో... శ్రీ వేంకటేశా
లేవయ్య శ్రీహరి గోవింద లెమ్ము నిదురా
కళ్యాణ మొనరించ వేగ కమలనయనా
ప్రొదెక్క నున్న దటు చూడ భుజగ శయనా
వేగలేవయ్య మము బ్రోవ వేంకటేశా
మధుకైట భారి, శ్రీ హరి ప్రక్కనుండి,
ఎల్ల లోకములు గన్న మా తల్లీ, లక్ష్మీ,
ఆశ్రిత మానవుల సదా... ఆదరించ
అలివేలు మంగమ్మ ఇక మేలుకొమ్మా ఆ ఆబ్రహ్మాది దేవతలందరు భక్తి మీర
సురగురూత్తముని వెంట తరలి నేడు
నీ దివ్య రూపంబు గానగ నిలచినారు
శీఘ్రముగ లేవయ్య శ్రీ శ్రీనివాసా
కమలాలు వికసించు కాలమాయే
నానా సుగంధ కుసుమాలు నవ్వె నవిగో
పక్షుల గుంపుల తీయని పాట వినగ
వేగ లేవయ్య నిదుర శ్రీ వేంకటేశా  ఆ ఆ
గ్రహములన్నియు నీ యనుగ్రహము పొందా
అష్టదిక్పాలు రందరు నిష్టతోడా
నీదు పుష్కర స్నానమాడి నిలచినారు
చూడ లేలెమ్ము... అయ్యెనిక సుప్రభాతం ఆ ఆ ఆ


పద్మనాభ... పురుషోత్తమ... పాపనాశా 
వేంకటా చలపతి.. విభో.. వేంకటేశా 
శీఘ్రముగ లేవయ్య ప్రభు శ్రీనివాస
జూడ మా తండ్రి అయ్యెనిక సుప్రభాతం సుప్రభాతం ఊ ఊ
ఆకాశ గంగోదకంబును లోకనాధ
తెచ్చి పూజాదులకై ముందె వచ్చిరయ్యా
వేదోప నిషన్ మూర్తులౌ వైదికులును
వేచియున్నారు లేవయ్యా శ్రీవేంకటేశా ఆ ఆ ఆ
లేచి నిను జూడ యీ వేళ నోచినామూ
ప్రభూ... లేచి నిను జూడ యీ వేళ నోచినామూ
ఏ పూర్వ పుణ్య ఫలముగా యెరుగ లేము
చేసిన పాపాలు నేటితో మాసిపోగ
వేడుకొందుము కఋనించ వేంకటేశా ఆ ఆ ఆ ఆ

మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనీ
చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వ భూమాయ మంగళం
Monday, February 8, 2021

పెదవి విప్పలేను

చిత్రం  :  సెక్రెటరి (1976)

సంగీతం  : కె.వి. మహదేవన్

గీతరచయిత  :  ఆచార్య ఆత్రేయ

నేపథ్య గానం  :  రామకృష్ణ, సుశీల పల్లవి : 


ఆమె : పెదవి విప్పలేను... మనసు చెప్ప లేను 

అతడు : ఏం?

ఆమె : పెదవికి ఉహలు లేనే లేవు... మనసుకు మాటలు రావు


పెదవి విప్పలేనూ

అతడు : ఊహూ

ఆమె : మనసు చెప్పలేనూ

పెదవికి ఉహలు లేనే లేవు...మనసుకు మాటలు రావూ 

అతడు : హు హు హు 


చరణం 1 :


అతడు :  ఉహు ఊహు హు హు, 

ఉహు ఊహు హు హు...కౌగలింతలో 

ఆమె : నలిగి పోతున్నా 

అతడు : కళ్ళు మూత పడీ

ఆమె : తేలిపోతున్నా... ఆ.. ఆ 

అతడు : కౌగిలింతలో... ఓ.. ఓ 

ఆమె : నలిగి పోతున్నా

అతడు : హాయ్ కళ్ళు మూత పడీఈ 

ఆమె : తేలిపోతున్నా

అతడు : ఎక్కడికీ?

ఆమె : ఎన్నడు చూడని స్వర్గానికీ

ఎన్నడు చూడని స్వర్గానికీ 

అతడు : అక్కడ దొరికే అమృతానికీ

ఆమె : ఆ పైన?? 


అతడు : పెదవి విప్పలేను 

ఆమె : ఉహూ ఊహూ 

అతడు : మనసు చెప్పలేను... ఊ.. ఊ.. ఊ

ఆమె : పెదవికి ఉహలు లేనే లేవు

మనసుకు మాటలు రావూ 

అతడు : ఊహు హు 


చరణం 2 :ఆమె : అబ్బ! 

అతడు : ఏం?

ఆమె : హా.. ఆ ముద్దు ముద్దుకూ 

అతడు : కరిగి పోతున్నా

ఆమె : మోహవాహినిలో...  హాయ్

అతడు :  హాయ్ కలసిపోతున్నా ఆ , ముద్దు ముద్దు కూ 

ఆమె : కరగి పోతున్నా

అతడు : మోహ వాహినిలో

ఆమె : కలసి పోతున్నా! 

ఆమె : ఎక్కడికీ?

అతడు : నాలో ఇమిడిన నీలోనికి

 నాలో ఇమిడిన నీలోనికి-- 

ఆమె : నీలో పెరిగే నా లోనికి

అతడు : ఆ పైన?


ఆమె : పెదవి విప్పలేను

అతడు : ఉహు..పెదవి విప్పలేను... మనసు చెప్ప లేను 

ఆమె : ఆహాహా మనసు చెప్ప లేను

అతడు : పెదవికి ఉహలు లేనే లేవు

మనసుకు మాటలు రావు


https://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=1787

Wednesday, February 3, 2021

అనాదిగా జరుగుతున్న
చిత్రం : తేనె మనసులు (1965)

సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్

గీతరచయిత : ఆచార్య ఆత్రేయ

నేపథ్య గానం : సుశీల 


పల్లవి :


అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే

అదేమిటో... ఆడదంటే మగవాడికి అలుసులే


అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే

అదేమిటో... ఆడదంటే మగవాడికి అలుసులే


అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే


చరణం 1 :


ఎవడో ఒకడన్నాడని... అదియే ప్రజావాక్యమని

ఎవడో ఒకడన్నాడని... అదియే ప్రజావాక్యమని

అగ్ని వంటి అర్థాంగిని అడవి కంపె రాముడు... 

అగ్ని వంటి అర్థాంగిని అడవి కంపె రాముడు... శ్రీరాముడు


అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే


చరణం 2 :


జూదమాడి ఒక రాజు ఆలి నోడినాడు 

జూదమాడి ఒక రాజు ఆలి నోడినాడు 

సత్యం సత్యమని ఒక మగడు సతిని అమ్మినాడు 

సత్యం సత్యమని ఒక మగడు సతిని అమ్మినాడు


అదేమిటో ఆడదంటె మగవాడికి అలుసులే

అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే

అదేమిటో... 


చరణం 3 :


కాలం మారిందని అన్నారు... సంఘం మారిందన్నారు

మారలేదు మారలేదు మగవారి మనసులు

ఈ మనసు లేని చేష్టలు


అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలే

అదేమిటో... ఆడదంటే మగవాడికి అలుసులే


అనాదిగా జరుగుతున్న అన్యాయం ఇదిలేhttps://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3532

ఏం... ఎందుకని

 చిత్రం : తేనె మనసులు (1965)

సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్

గీతరచయిత : ఆచార్య ఆత్రేయ

నేపథ్య గానం : పి. బి. శ్రీనివాస్, సుశీల 


పల్లవి :


ఏం... ఎందుకని... ఈ సిగ్గెందుకని

ఆలుమగల మధ్యనున్నది ఎవరికి తెలియదని


ఏం... ఎందుకని... ఈ సిగ్గెందుకని

ఆలుమగల మధ్యనున్నది ఎవరికి తెలియదని


చరణం 1 :


దీపముంటే సిగ్గంటివి... చీకటైనా సిగ్గెందుకు

దీపముంటే సిగ్గంటివి... చీకటైనా సిగ్గెందుకు

మొగ్గ విరిసే తీరాలి... సిగ్గు విడిచే పోవాలి 


ఏం... ఎందుకని... ఈ సిగ్గెందుకని

ఆలుమగల మధ్యనున్నది ఎవరికి తెలియదనిచరణం 2 :


ఆ గదిలో నీ హృదిలో... కౌగిలిలో ఈ బిగిలో

ఆ గదిలో నీ హృదిలో... కౌగిలిలో ఈ బిగిలో

ఏలా ఉందో ఏమౌతుందో... ఏం చేయాలని నీకుందో... చెప్పు


ఏం... ఎందుకని... ఈ సిగ్గెందుకని

ఆలుమగల మధ్యనున్నది ఎవరికి తెలియదని


చరణం 3 :


ఊహు! పక్కన చేరాడా చేరి... చెక్కిలి నొక్కాడా

చెల్లీ పక్కన చేరాడా చేరి... చెక్కిలి నొక్కాడా

ఇక్కడనా? చెక్కిలినా?... ఏమిటిదీ గిల్లినదా... 

ఇక్కడనా? చెక్కిలినా?... ఏమిటిదీ గిల్లినదా... 

పంటికి గోటికి తేడా లేదా

ఎందుకులే... ఎందుకులే... ఈ బుకాయింపులు


ఏం... ఎందుకని... ఈ సిగ్గెందుకని

ఆలుమగల మధ్యనున్నది ఎవరికి తెలియదని


చరణం 4 :


పగటి వేషం నాదమ్మా... రాత్రి నాటకం నీదమ్మా

పగటి వేషం నాదమ్మా... రాత్రి నాటకం నీదమ్మా

అందుకని...  అందుకని

నువు చేసినదంతా చెప్పాలి... 

నువు చేసినదంతా చెప్పాలి... నే చెప్పినట్లు నువు చేయాలి


ఏం... ఎందుకని... ఈ సిగ్గెందుకని

ఆలుమగల మధ్యనున్నది ఎవరికి తెలియదనిhttps://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=7063

మాస్టారూ... డ్రిల్ మాస్టారూ
చిత్రం : తేనె మనసులు (1965)

సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్

గీతరచయిత : ఆచార్య ఆత్రేయ

నేపథ్య గానం : పి. బి. శ్రీనివాస్, సుశీల 


పల్లవి :


ఒన్ టూ త్రీ ఫోర్...

ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్

మాస్టారూ... డ్రిల్ మాస్టారూ


ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ 

ఫోర్ త్రీ టూ ఒన్


మానేస్తారా... ఇక మానేస్తారా

ఉద్యోగం ఇస్తాము చేస్తారా 

ఒక ఉద్యోగం ఇస్తాము చేస్తారా


ఒన్ టూ త్రీ ఫోర్...

ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్

మాస్టారూ... డ్రిల్ మాస్టారూ

ఉద్యోగం ఇస్తాము చేస్తారా 

ఒక ఉద్యోగం ఇస్తాము చేస్తారా


మాస్టారూ... డ్రిల్ మాస్టారూచరణం 1 :


ఒళ్ళు వంచి పని చేయాలి... మెదడుకు పదును పెట్టాలి

ఒళ్ళు వంచి పని చేయాలి... మెదడుకు పదును పెట్టాలి


అమ్మయ్యే మెదడే... 

అది లేకున్నా పరవలేదు... మీకు తోడుడై నేనే ఉంటాను

అమ్మయ్యా ఉంటారా


మెలుకువగా పని చేశారంటే... మీరే దొరలైపోతారు  


ఒన్ టూ త్రీ ఫోర్...

ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్

మాస్టారూ... డ్రిల్ మాస్టారూ

ఉద్యోగం ఇస్తాము చేస్తారా 

ఒక ఉద్యోగం ఇస్తాము చేస్తారా


మాస్టారూ... డ్రిల్ మాస్టారూచరణం 2 :


మరి జీతం?

నెలకు ముప్పై రోజులు జీతం... రోజుకు రెండే పూటలు బత్తెం..

నెలకు ముప్పై రోజులు జీతం... రోజుకు రెండే పూటలు బత్తెం... చిత్తం


పూటపూటకు పని ఉంటుంది... నాలుగు రోజులు సెలవుంటుంది

సెలవుల్లో ఏం చేయాలి


మా కొలువుననే మీరుండాలి

మా కనుసన్నలలో మెలగాలి

దానికి జీతం...  నా జీవితంhttps://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3525