Friday, February 14, 2020

హీరోలే... అందరూ హీరోలే

చిత్రం :  అందరూ హీరోలే (1998)
సంగీతం : శ్రీ
గీతరచయిత :  సిరివెన్నెల
నేపధ్య గానం :  బాలు
 పల్లవి : 


హీరోలే... హీరోలే... అందరూ హీరోలే యయయయయ యాయాయాజీరోలే ఉండరులే... జనాలందరూ హీరోలేయయయయయ యాయాయాఏమోలే డవుటేలే... యయయయయ యాయాయాఅనుకుంటే అది మామూలే... యయయయయ యాయాయాఏమోలే డవుటేలే... అనుకుంటే అది మామూలేనిజమో కాదో తేలాలంటే లైఫును డీపుగ చూడాలేఏ..ఏ...ఏ...


హీరోలే... హీరోలే... అందరూ హీరోలే యయయయయ యాయాయా


చరణం 1 :


బైకు మీదా ఒక బేబీ వచ్చి ఫలాన యడ్రస్ ఏదంటే
నాకు తెలుసునని బాక్ సీటులో బైఠాయించే వీలుంటే
అలాంటి చాన్సుని పొందేవాడు బక్క పీనుగే అయితేనే
ఏ..ఏ..ఏం.... ఆ ఒక్కసారికి హీరోలే


చిన్న సెటప్పుతో సినిమాకెళ్ళి మహా ఠీవిగా కూర్చుంటేపక్క సీట్లో తన ఇల్లాలే అదో మాదిరిగ చూస్తుంటేఠక్కున ఏవో కథలల్లేసి సముదాయించే మొనగాళ్ళే...ఏ..ఏ..ఏ... డూపు అక్కర్లేనీ హీరోలే


హీరోలే... హీరోలే... అందరూ హీరోలే
యయయయయ యాయాయా


చరణం 2 :


బాసుగాడితో బూతులు తిన్నా... ఫేసు మీద అది కనపడకుండా
స్వీటు స్మైలుతో సీటుని చేరే.. టెక్నిక్ తెలిసిన ఆర్టిస్ట్లే
మేక్ అప్ ఎరుగని మహానటుల మన మధ్యన అందరు హీరోలే... ఏ..ఏ..


చిరను చుట్టిన రాటను చూసి మహా స్టైల్ గ బీటుని వేసి
బట్ట తలను పది సార్లు దువ్వే పోకిరి ఫోసులను కొడుతుంటే
యమా రొమాంటిక్ మూడులో ఆ ముసలి మన్మధులు హీరోలే... ఏ..ఏ..
ఏ..ఏ...ఏ...


హీరోలే... హీరోలే... అందరూ హీరోలే
యయయయయ యాయాయా


చరణం 3 :


చెడామడా తెగ తాగి చెడే ప్రతివాడు ట్రాజిడి హీరోలే
అవకతవక పనులెన్నో చేసే చవట కామెడి హీరోలే
బస్సు నెత్తి మీదెక్కి ట్రావెల్  చేసే టాప్ హీరోలే
పరాకుగ నడుస్తూ పదే పదే పడిపోతే ఫ్లాప్ హీరోలే


బాక్ బెంచి వీకు బాచ్ లో సున్నా మార్కుల స్టూడెంట్లే
కబడిలోనూ కోకోలోనూ కప్పులు తెస్తే హీరోలే
బ్రహ్మ కిట్టునువు చదవగలిగితే అందరూ హీరోలే


హీరోలే... హీరోలే... అందరూ హీరోలే
యయయయయ యాయాయా
జీరోలే ఉండరులే... జనాలందరూ హీరోలే
యయయయయ యాయాయా
ఏమోలే డవుటేలే... యయయయయ యాయాయా
అనుకుంటే అది మామూలే... యయయయయ యాయాయా
ఏమోలే డవుటేలే... అనుకుంటే అది మామూలే
నిజమో కాదో తేలాలంటే లైఫును డీపుగ చూడాలే
ఏ..ఏ...ఏ...


Monday, February 10, 2020

శివరాత్రి చలిగాలి జవరాలిని అడిగింది

చిత్రం :  అత్తగారి పెత్తనం (1981)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  జాలాది
నేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీల  పల్లవి : 


శివరాత్రి చలిగాలి జవరాలిని అడిగింది
విడివిడిగా పడుకుంటే వడగాలై తగిలింది
తగ్లాటం తలుపేసిందే చందమామా
ఉబలాటం ఊపేస్తోందే చందమామా
అవును... ఉబలాటం ఊపేస్తోందే చందమామాశివరాత్రి చలిగాలి జవరాలిని అడిగిందా
విడివిడిగా పడుకుంటే వడగాలై తగిలిందా
గారాబం గారెలు వేపకు చందమామా
మిరియాల కారం నూరకు చందమామా
హోయ్... మిరియాల కారం నూరకు చందమామాచరణం 1 :


ఆరుబయట చుక్కలు మేసి కుక్కలు మొరిగిన చంద్రమ్మో
అరుగు మీద పక్కలు వాచి అల్లుడు అరచెను బుల్లెమ్మో
ఏడమలా నడిచొచ్చానే ఏటికి ఎదురు ఈదొచ్చానే
చదన్నం తిన్న అమ్మా మొగుడాకలి ఎరగాలమ్మా 


ఏడడుగులు నేనూ నడచా ఏడాదిగా నిన్నే వలచా
ఏడడుగులు నేనూ నడచా ఏడాదిగా నిన్నే వలచా
అర్ధరాతిరి మద్దెల దరువు వద్దయ్యో.. పోతది పరువు


శివరాత్రి చలిగాలి జవరాలిని అడిగింది
విడివిడిగా పడుకుంటే వడగాలై తగిలింది


గారాబం గారెలు వేపకు చందమామా
మిరియాల కారం నూరకు చందమామా..మా..మా..మా..మా
మిరియాల కారం నూరకు చందమామా చరణం 2 :


మాయలేడి నాటకమాడి మాటలు చెప్పకు మావయ్యో
మంత్రాలకు మంచం వాల్చే మగువల కాలం కాదయ్యో
కావాలనే కారడవులకే కాంతలు వెళ్ళారానాడు
సాఫీగా సంసారాలను సర్ధుకుపోవాలన్నారు 


నమ్మి నానబోశానయ్యో... ఉలికి బూరెలయ్యిందయ్యో
ఇల్లు చూడమంటే లేదూ.. ఇల్లెక్కి కూస్తాడయ్యో
ఈ పూటకు సర్దుకుపోవే రేపే గది లేపేస్తానేశివరాత్రి చలిగాలి జవరాలిని అడిగిందా
విడివిడిగా పడుకుంటే వడగాలై తగిలిందా
గారాబం గారెలు వేపకు చందమామా
మిరియాల కారం నూరకు చందమామా
హోయ్... మిరియాల కారం నూరకు చందమామా


శివరాత్రి చలిగాలి జవరాలిని అడిగింది
విడివిడిగా పడుకుంటే వడగాలై తగిలింది
తగ్లాటం తలుపేసిందే చందమామా
ఉబలాటం ఊపేస్తోందే చందమామా
అవును... ఉబలాటం ఊపేస్తోందే చందమామా

ఏటిగాలి చూశాను

చిత్రం :  అత్తగారి పెత్తనం (1981)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  జాలాది
నేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీల  పల్లవి : 


ఏటిగాలి చూశాను... నీటిగాలి చూశాను
ఎండగాలి చూశాను... వానగాలి చూశాను
అయ్యబాబోయ్..
ఈ ఆడగాలి తగిలింది బాబోయ్... గుండె అల్లాడిపోతోంది నాయనోయ్
ఈ ఆడగాలి తగిలింది బాబోయ్... గుండె అల్లాడిపోతోంది నాయనోయ్కొండగాలి చూశాను... కొంటెగాలి చూశాను
పైరగాలి చూశాను.. పైటగాలి చూశాను
అయ్యబాబోయ్...
ఈ కుర్రగాలి తగిలింది బాబోయ్...నా కొంగు నిలవనంటోంది దేవుడో
ఈ కుర్రగాలి తగిలింది బాబోయ్...నా కొంగు నిలవనంటోంది దేవుడో


చరణం 1 :


ఇంత రివ్వ గాలికే గొంతుకారితే... 
చింతపులుపు తగిలినట్టు చెర్రలాడితే..
ఊపిరాగిపోతుందే పిల్లో...ఆ  ప్రేమంటే ఇంతేనే బుల్లో... 


పిల్లగాలి దెబ్బకే గుల్లబారితే...
ఉల్లికాడ వాడినట్టు నేలకొరిగితే
మల్లెపూల పానుపుంది ఓరయ్యో... నిన్ను మత్తుచిత్తు చేస్తది మావయ్యో

ఆ మత్తైనా చిత్తైనా కొత్తగానే ఉన్నాదికొండగాలి చూశాను... కొంటెగాలి చూశాను
ఎండగాలి చూశాను... వానగాలి చూశాను
అయ్యబాబోయ్...
ఈ కుర్రగాలి తగిలింది బాబోయ్... గుండె అల్లాడిపోతోంది నాయనోయ్


చరణం 2 :


పైరగాలి దెబ్బకే మైకమెక్కితే... సంకురాతిరిరొచ్చినట్టు సంకలాడితే
బోలెడంత జాతరుంది ఓరయ్యో... ఆ భోగిమంటలు లెయ్యర మావయ్యో 

భోగిమంటలేసినా వదలనంటది... తీగమేసినట్టు గుండె బిగుసుకుంటది
తెల్లారేదెల్లాగే పిల్లో... ఒల్లు చల్లారెదెల్లాగే బుల్లో...
ఈడుకోడి కుయ్యాలా.. పొద్దు ముద్దులాడాలా


ఏటిగాలి చూశాను... నీటిగాలి చూశాను
ఎండగాలి చూశాను... వానగాలి చూశాను
అయ్యబాబోయ్.. అయ్యబాబోయ్..
ఈ ఆడగాలి తగిలింది బాబోయ్... గుండె అల్లాడిపోతోంది నాయనోయ్
ఈ ఆడగాలి తగిలింది బాబోయ్... గుండె అల్లాడిపోతోంది నాయనోయ్


కొండగాలి చూశాను... కొంటెగాలి చూశాను
పైరగాలి చూశాను.. పైటగాలి చూశాను
అయ్యబాబోయ్...
ఈ కుర్రగాలి తగిలింది బాబోయ్...నా కొంగు నిలవనంటోంది దేవుడో
ఈ కుర్రగాలి తగిలింది బాబోయ్...నా కొంగు నిలవనంటోంది దేవుడో

Sunday, February 9, 2020

ఓ యబ్బో నా పుణ్యం కొద్ది

చిత్రం :  అత్తగారి పెత్తనం (1981)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  జాలాది
నేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీల  పల్లవి : 


ఓ యబ్బో...  ఓ యబ్బో...
నా పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు దొరికాడే
యబ్బ పురుషుడు దొరికాడే... భలే భలే పుసుకుడు దొరికాడే
మొగలిపువ్వురా మగడా అంటే... మోటుగ తుడి చేశాడే
మొగలిపువ్వురా మగడా అంటే... మోటుగ తుడి చేశాడే


ఓ యబ్బో...  ఓ యబ్బో...
నా ఖర్మం చాలక పెళ్ళాం దొరికింది...
ఇత్తడి పళ్ళెం దొరికింది... భలే భలే గొళ్ళెం దొరికింది
దొంగలపోతే మంగళ మొకటి చేతికి చిక్కింది
దొంగలపోతే మంగళ మొకటి చేతికి చిక్కిందిచరణం 1 :


గట్టిగ నోట్లో వేలు పెట్టినా కొరకలేని వాడే
బొత్తిగ చురుకు లేని వాడే... ఒయమ్మో సరుకు లేని వాడే
గట్టిగ నోట్లో వేలు పెట్టినా కొరకలేని వాడే
బొత్తిగ చురుకు లేని వాడే... ఒయమ్మో సరుకు లేని వాడే 


కొండీ విప్పి కుట్టకపోతే కుమ్మరపురుగని అంటారు
కొండీ విప్పి కుట్టకపోతే కుమ్మరపురుగని అంటారు
కుడితే తేలని అంటారు... కుక్కిన పేనుగ ఉంటారు


ఓయబ్బో.. ఏమ్మా...నా పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు దొరికాడేయబ్బ పురుషుడు దొరికాడే... భలే భలే పుసుకుడు దొరికాడే


దొంగలపోతే మంగళమొకటి చేతికి చిక్కింది... నా ఖర్మదొంగలపోతే మంగళమొకటి చేతికి చిక్కింది


చరణం 2 :


చూస్తే ఆకలి తీరేటట్టు ఒడ్డుపొడుగు ఉన్నాడే...
ఎద్దును చూస్తే ముచ్చట... వ్యవసాయం చూస్తే కటకట
చూస్తే ఆకలి తీరేటట్టు ఒడ్డుపొడుగు ఉన్నాడే...
ఎద్దును చూస్తే ముచ్చట... వ్యవసాయం చూస్తే కటకట
నిన్నూ... వెవెవె...


అనుభవమ్ములో చూస్తే కానీ ఔషధమ్ము పస తెలియదే
అనుభవమ్ములో చూస్తే కానీ ఔషధమ్ము పస తెలియదే
తాడో పేడో తేలదే... అందాక నోరు ఆగదే


ఓయబ్బో... యబ్బా...
ఓ యబ్బో... నా పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు దొరికాడే
యబ్బ పురుషుడు దొరికాడే... భలే భలే పుసుకుడు దొరికాడే
మొగలిపువ్వురా మగడా అంటే... మోటుగ తుడిచేశాడే
మొగలిపువ్వురా మగడా అంటే... మోటుగ తుడిచేశాడే


ఓ యబ్బో...  ఓ యబ్బో...
నా ఖర్మం చాలక పెళ్ళాం దొరికింది...
ఇత్తడి పళ్ళెం దొరికింది... భలే భలే గొళ్ళెం దొరికింది
దొంగలపోతే మంగళమొకటి చేతికి చిక్కింది
దొంగలపోతే మంగళమొకటి చేతికి చిక్కింది


ఓయబ్బో.. ఓయమ్మా
ఓయబ్బో... ఓయమ్మాFriday, February 7, 2020

చిన్నారి కసిగందు

చిత్రం :  అంకుశం (1989)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  మల్లెమాల
నేపధ్యగానం : బాలుపల్లవి :


చిన్నారి కసిగందు కన్నుతెరిచింది...
సింధూరతిలకమ్ము కన్నుమూసింది
ఆ తండ్రి ఈనాడు ఏమి మిగిలింది..
అన్నెమెరుగని పాప ఏడ్పు మిగిలింది...
ఏడ్పు మిగిలిందిఅమ్మ పిలుపు నోచని వాడు

చిత్రం :  అంకుశం (1989)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  మల్లెమాల
నేపధ్యగానం : బాలుపల్లవి :

అమ్మ పిలుపు నోచని వాడు... నాన్న పేరే తెలియని వాడు
ఎవరో ఇద్దరి క్షణిక సుఖానికి చేదు గుర్తుగా మిగిలినవాడు
పురిటి నెత్తురు ఆరక ముందే మురికి గుంటకు చేరినవాడు 


అమ్మ పిలుపు నోచని వాడు... నాన్న పేరే తెలియని వాడు


చరణం 1 :


తోడు నీడా రెండూ లేకా... నీడే తోడుగ నిత్యం పెరిగే
అసంఖ్యాకులో అనాధబాలల ఆక్రందనలకు అతడే చిహ్నం
అక్కున చేర్చే దిక్కు లేదని... ఆకలూరుకోదు
ఆకలి బధను మించిన నరకం లోకమందులేదు
ఇపుడే ఎముకల బీడుగ మారిన వీరా జాతికి వారసులు
నవభారత రథసారధులు...  చట్టాలను దిక్కరిస్తు

చిత్రం :  అంకుశం (1989)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  మల్లెమాల
నేపధ్యగానం : బాలుపల్లవి :


నో.. నేను తప్పు చేయలేదు...
చట్టాలను దిక్కరిస్తు... సమాజాన్ని  వెక్కిరిస్తు
హద్దుమీరి ప్రవర్తించు అహంకార మదగజం...
దళితజనుల గుండెలపై దండయాత్ర చేస్తుంటే
చూడలేని మానవత... తుళ్ళు విరిగి ఒళ్ళు విరిచి
అయినది తానంకుశం...  అయినది తానంకుశం...
అయినది తానంకుశం...  అయినది తానంకుశం...చరణం 1 :


చాటునుండి చంపలేదా వాలిని శ్రీరాముడు
అయినా లోకాన తాను కాలేదా దేముడు
ధర్మరక్షణార్ధమనే పేరుతో కృష్ణుడు
చేయించిన తప్పులన్నీ పొందలేదా మెప్పులు


ఆ నాటి ఆ ధర్మం అదే నాకు ఆదర్శం
నీతిలేని వాళ్ళకు మేకవన్నె పులులకు
నేనే ఒక అంకుశం... నేనే ఒక అంకుశం... 
 చరణం 2 :


ఇప్పటిదా చీకటితో దీపానికి వైరం...
ఇంతటితో ఆగదు ఇది అంతులేని సమరం
చెలరేగిన కక్షతో చేస్తున్న శపద్ధం..
ప్రాణమైన అర్పిస్తా ప్రజారక్ష కోసం


విధినైనా ఎదిరించి సాదిస్తా లక్ష్యం
కాలం శాసించినా... క్రౌర్యం గర్జించినా
జంకదు ఈ అంకుశం... జంకదు ఈ అంకుశం...
జంకదు ఈ అంకుశం... జంకదు ఈ అంకుశం... https://kuteeram.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=13141