Monday, June 11, 2018

ఏ తల్లి నిను కన్నదో

చిత్రం : దాన వీర శూర కర్ణ (1977)
సంగీతం : పెండ్యాల
గీతరచయిత : సినారె
నేపధ్య గానం : సుశీల  పల్లవి : 


ఏ తల్లి నిను కన్నదో... నేను నీ తల్లినైనానురా.. ఆ.. ఆ.. 

నీ తల్లినైనానురా... 

నా వరాల తొలిపంటగా... ఆ.. ఆ.. ఆ..
నా వరాల తొలిపంటగా... నీవు నా ఇంట వెలిశావురా
నా ఇంట వెలిశావురా ... 


ఏ తల్లి నిను కన్నదో... నేను నీ తల్లినైనానురా.. ఆ.. ఆ..
నీ తల్లినైనానురా... చరణం 1 : 


లలితలలితజల లహరుల ఊయలలూగినావు... అలనాడే
తరుణతరుణ రవి కిరణ పధంబుల... సాగినావు తొలినాడే


అజస్త్ర సహస్ర నిజ ప్రభలతో అజేయుడవు కావెలెరా...
నీ శౌర్యము గని వీర కర్ణుడని... 
నీ శౌర్యము గని వీర కర్ణుడని...  నిఖిల జగంబులు వినుపించవలెరా
చరణం 2 :మచ్చ ఎరుంగని శీల సంపదకు స్వఛ్ఛమైన ప్రతిరూపమై
బలిశిభిదధీచి వదాన్యవరులను తలదన్ను మహాదాతవై...


అడిగినదానికి లేదన్నది ఏనాడు నీ నోట రానిదై...
నీ నామము విని దాన కర్ణుడని...
నీ నామము విని దాన కర్ణుడని... యుగయుగాలు నిను స్మరియించవలెరా


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=6635

Sunday, June 10, 2018

జయీభవ! దిగ్విజయయీభవ

చిత్రం : దాన వీర శూర కర్ణ (1977)
సంగీతం : పెండ్యాల
గీతరచయిత : సినారె
నేపధ్య గానం : బాలు, జి. ఆనంద్  పల్లవి : 


జయీభవ! దిగ్విజయయీభవ!
జయీభవ! దిగ్విజయయీభవ!
చంద్రవంశ పాదోధిచంద్రమా
కురుకుల సరసీరాజహంసమా


జయీభవ! దిగ్విజయయీభవ!చరణం 1 : 


ధన్య గాంధారి గర్భ సుక్తిముక్తాఫలా 
మాన్య ధృతరాష్ట్ర తిమిర నయన తేజస్ఫలా.. ఆ.. ఆ.. 
ధన్య గాంధారి గర్భ సుక్తిముక్తాఫలా
మాన్య ధృతరాష్ట్ర తిమిర నయన తేజస్ఫలా..


దిగ్గజ కుంభ విదారణచణ శతసోదర గణపరివేష్టితా
చతుర్దశ భువన చమో నిర్దళన చతుల భుజార్గళ శోభితా..
  

జయీభవ! దిగ్విజయయీభవ!చరణం 2 :


కవిగాయక నటవైతాళిక సంస్తూర్యమాన విభవాభరణా
నిఖిల రాజన్య మకుట మణిఘృణీ నీరాజిత మంగళచరణా
మేరు శిఖరి శిఖరాయమాన గంభీర ధీరగుణ మానధనా
క్షీర పయోధి తరంగ విమల విస్తార యశోధన సుయోధనా 


జగణాస్పగండ జయహో...
గండరగండ జయహో...
అధిరాజకేతనా జయహో...
ఆశ్రితపోషణా జయహో...


జయహో... జయహో... జయహో... 
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=300

మనసు నీదే

చిత్రం : చిరంజీవులు (1956)
సంగీతం : ఘంటసాల
గీతరచయిత : మల్లాది
నేపధ్య గానం : ఘంటసాలపల్లవి :


మనసు నీదే మమత నాదే
నా దానవే...  నే నీవాడనేమనసు నీదే మమత నాదే
నా దానవే...  నే నీవాడనే
చరణం 1 : చివురు మామిడి పందిళ్ల నీడా... నిలిచింది చిలక నా కోసమే
చివురు మామిడి పందిళ్ల నీడా... నిలిచింది చిలక నా కోసమే 
చివురంటి చిన్నదానా... నా దానవే నే నీవాడనే


మనసు నీదే మమత నాదే
నా దానవే...  నే నీవాడనేచరణం 2 :కనుల కాటుక కళ్యాణ తిలకం... నగుమోము కలకల నా కోసమే
కనుల కాటుక కళ్యాణ తిలకం... నగుమోము కలకల నా కోసమే
చిరునవ్వు చిన్నదాన... నా దానవే నే నీవాడనే


మనసు నీదే మమత నాదే
నా దానవే...  నే నీవాడనే


చరణం 3 :పువ్వులు జల్లి పన్నీరు జల్లి...  దీవించిమీ వారు పంపేరులే
పువ్వులు జల్లి పన్నీరు జల్లి...  దీవించిమీ వారు పంపేరులే
మనసైన చిన్నదానా మీ ఇంటికి మా...  ఇంటికీ 
మనసు నీదే మమత నాదే
నా దానవే...  నే నీవాడనే
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=44

Wednesday, June 6, 2018

పగటి పూట చంద్రబింబం

చిత్రం : చిక్కడు-దొరకడు (1967)
సంగీతం : టి. వి. రాజు
గీతరచయిత : సినారె
నేపధ్య గానం : ఘంటసాల, సుశీల, పి. బి. శ్రీనివాస్
సాకి : విరిసిన ఇంద్రచాపమో... భువిన్ ప్రభవించిన చంద్రబింబమో..
మరు పువుబంతియో... రతియో... మల్లెలదొంతియో... మోహకాంతియో
సరస కవీంద్రకల్పిత రసాకృతియో... నవరాగ గీతియో...
వరసరసీరుహానన బిరాన వరించి తరింప జేయవే 


పల్లవి :పగటి పూట చంద్రబింబం అగుపించెను...  ఏదీ ఏదీ
అందమైన నీ మోమే అదిగా కింకేది
కానరాని మన్మధుడేమో కనుపించెను... ఏడీ ఏడీ
ఎదుటవున్న నీవేలే ఇంకా ఎవరోయీ చరణం 1 :


వన్నె వన్నె తారలెన్నో కన్నుగీటి రమ్మన్నాయీ
వన్నె వన్నె తారలెన్నో కన్నుగీటి రమ్మన్నాయీ.. ఏవీ ఏవీ
అవి నీ సిగలోనే ఉన్నాయి


పదును పదును బాణాలేవో ఎదను నాటుకుంటున్నాయీ
పదును పదును బాణాలేవో ఎదను నాటుకుంటున్నాయీ...  ఏవీ ఎవీ
అవి నీ ఓరచూపులేనోయీ


పగటి పూట చంద్రబింబం అగుపించెను...  ఏదీ ఏదీ
అందమైన నీ మోమే అదిగా కింకేది చరణం 2 :


ఇంత చిన్న కనుపాపలలో ఎలా నీవు దాగున్నావు
ఇంత చిన్న కనుపాపలలో ఎలా నీవు దాగున్నావుఇంత లేత వయసున నీవు ఎంత హొయలు కురిపించేవు
ఇంత లేత వయసున నీవు ఎంత హొయలు కురిపించేవు
ఏమో..  ఏమో...  ఇరువురి మనసులు ఒకటైతే ఇంతే.. ఇంతేనేమో అహహ.. ఆహహహా.. ఓహోహో..ఓ..ఓహొ..ఓహో...

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=698

సంభవం నీకే సంభవం

చిత్రం :  బొబ్బిలి పులి (1982)
సంగీతం :  చక్రవర్తి
గీతరచయిత : దాసరి
నేపధ్య గానం : బాలుపల్లవి :పరిత్రాణాయ సాధూనాం... వినాశాయ చదుష్కృతాం
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే... యుగే యుగే... యుగే యుగే


సంభవం నీకే సంభవం... సంభవం నీకే సంభవం
ధర్మానికి నువ్వే రాజువై... న్యాయానికి నువ్వే మూర్తివై
ధర్మానికి నువ్వే రాజువై... న్యాయానికి నువ్వే మూర్తివై
అవినీతినే అణచివేయ్... అన్యాయమే తుడిచివేయ్
అది నీకే సంభవం... సంభవం... సంభవంచరణం 1 :తల్లి కడుపు పండగా... పుట్టినావు కొడుకుగా
తల్లి కట్టే కాలగా... చేరినావా కాటికి
చెల్లి వలపు పంటగా... వీడినావు ప్రేమని
చెల్లి గుండె రగలగా... ఆర్పినావా మంటను


ఆ రగిలే మంటలు ఎక్కడివి?
ఆ పగిలే గొంతులు ఎవ్వరివి?
నీ తల్లివా... నీ చెల్లివా....
నీ తల్లివా... నీ చెల్లివా
దిక్కులేని అనాధలవా...
రోడ్డు పక్క అభాగ్యులవా


ఆ పాపుల పాలిటి పులివై బెబ్బులివై
బొబ్బిలిపులివై... బొబ్బిలిపులివై సాగిపో..


సంభవం నీకే సంభవం... సంభవం నీకే సంభవంచరణం 2 :

రక్తానికి రక్తం సిద్దాంతం
ప్రాణానికి ప్రాణం సమాధానం
గుండెకు గుండె మార్పిడి
స్వార్ధానికి స్వార్ధమే దోపిడీ


అసత్యానికి నాలుక కోసెయ్
అధర్మానికి చేతులు నరికెయ్
అన్యాయానికి అక్రమానికి... కాళ్ళు చేతులు తీసేయ్...
కన్నెపిల్లలను పిల్ల తల్లులను తార్చే
దిగజార్చే తెగమార్చే తార్పుడు గాళ్ళను
రాజ్యాన్ని స్వరాజ్యాన్ని దోచేసి
మసి పూసేసే కను మూసేసే దేశద్రోహులను
చీల్చాలి చెండాడాలి... చీల్చి చీల్చి చెండాడాలి


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=375

Sunday, May 6, 2018

సరసాల జవరాలను
చిత్రం  :  సీతారామ కల్యాణం (1961)
సంగీతం  :  గాలిపెంచల నరసింహారావు
గీతరచయిత  :  సముద్రాల (సీనియర్)
నేపధ్య గానం  :  పి. లీల   
పల్లవి :

ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ...

సరసాల జవరాలను...  నేనే గదా
సరసాల జవరాలను...  నేనే గదా
సరసాల జవరాలను...


మురిపాలు వెలబోయు భామలలోన
మురిపాలు వెలబోయు భామలలోన


సరసాల జవరాలను...  నేనే గదా
సరసాల జవరాలను..చరణం 1 :బంగారు రంగారు మైజిగిలోన
బంగారు రంగారు మైజిగిలోన
పొంగారు వయసు పొంకములోనా


సంగీత నాట్యాల నైపుణిలోనా
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ
సంగీత నాట్యాల నైపుణిలోనా
నా సాటి నెరజాణ కనరాదుగాసరసాల జవరాలను...  నేనే గదా
సరసాల జవరాలను..చరణం 2 : 


మగువల నొల్లని  మునియైనా
మగువల నొల్లని  మునియైనా
నా నగుమొగమును గన చేజాచడా


యాగము యోగము ధ్యానములన్నీ ...
యాగము యోగము ధ్యానములన్నీ ...
నా బిగికౌగిలి సుఖమునకేగాసరసాల జవరాలను...  నేనే గదా
సరసాల జవరాలను..Wednesday, April 25, 2018

నీవెంత నెరజాణవౌరా

చిత్రం : జయభేరి (1959)
సంగీతం : పెండ్యాల
గీతరచయిత : మల్లాది
నేపధ్య గానం : ఎం. ఎల్. వసంత కుమారి పల్లవి :


నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. సంగీతానంద...


నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. సంగీతానంద...


నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ... 


అనుపల్లవి :

తెనెలు చిలికించు గానము వినగానే...
తెనెలు చిలికించు గానము వినగానే... ఈ మేను పులకించురా
సరసులు తలలూచు సొగసరి నిను జూడా
సరసులు తలలూచు సొగసరి నిను జూడా
ఉల్లంబు కల్లోల మేరా సమ్మోహనాంగ


నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...  చరణం 1 :చనువుగ దరి చేరి మరి మరి మురిపించు
పరువముగలదానరా.. స్వామీ...
చనువుగ దరి చేరి మరి మరి మురిపించు
పరువముగలదానరా.. స్వామీ...


సిరిగన కనులాన.. ఆ... ఆ.. ఆ...
సిరిగన కనులాన.. సిగలో విరులానా
మౌనమే వినోదమా... ఇదే సరాగమా నవమదన


నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...  
చరణం 2 :బాలను లాలించి ఏలుట మరియాద కాదన వాదౌనురా.. స్వామీ
బాలను లాలించి ఏలుట మరియాద కాదన వాదౌనురా..


మీరిన మోదాన వేమరు నిను వేడు
భామను వరించరా.. తరించరా...
శృంగారధామ ఏలరా... యీ మోడి చాలురా
సరసుడవని వింటిరా.. చతురత కనుగొంటిరా


వన్నె చిన్నె గమనించవేలరా... వన్నెకాడ కరుణించవేలరా
వగలొలికే పలుకులతో నను చేకొమ్మని... నీ కొమ్మని.. నీ సొమ్మని
దరా పురంధరా.. యిదే మనవీ మన్నన సేయరా నాదమయా
మనవి వినర... మనసు పడర పరమ రసిక శిఖామణి...
నీవెంత నెరజాణవౌరా...
సుకుమారా... కళామోహనా.. సంగీతానంద...


నీవెంత నెరజాణవౌరా...
ఆ... ఆ.. ఆ...