Wednesday, March 5, 2014

అందమే ఆనందం

చిత్రం :  బ్రతుకు తెరువు (1953)
సంగీతం : ఘంటసాల
గీతరచయిత :  సముద్రాల (జూనియర్)
నేపధ్య గానం :  పి. లీల


పల్లవి:

లా..లా..లా..లా...లా.లా
లా..లా..లా..లా...లల్లల్లలా...లల్లల్లలలా
అందమే ఆనందం... అందమే ఆనందం...
ఆనందమే జీవిత మకరందం...
అందమే ఆనందం...
అందమే ఆనందం...
ఆనందమే జీవిత మకరందం...
అందమే ఆనందం...

చరణం 1:

పడమట సంధ్యారాగం...కుడి ఎడమల కుసుమపరాగం...
పడమట సంధ్యారాగం...కుడి ఎడమల కుసుమపరాగం...
ఒడిలో చెలి తీయని రాగం...
ఒడిలో చెలి తీయని రాగం...
జీవితమే మధురానురాగం...
జీవితమే మధురానురాగం....

అందమే ఆనందం...
ఆనందమే జీవిత మకరందం...
అందమే ఆనందం...

చరణం 2:

చల్లని సాగరతీరం..మది ఝిల్లను మళయసమీరం...
చల్లని సాగరతీరం..మది ఝిల్లను మళయసమీరం...
మదిలో కదిలే సరాగం...మదిలో కదిలే సరాగం...
జీవితమే అనురాగ యోగం...జీవితమే అనురాగ యోగం..

అందమే ఆనందం...
ఆనందమే జీవిత మకరందం...
అందమే ఆనందం...


No comments:

Post a Comment