Thursday, May 15, 2014

మౌనం గానం మధురం మాధురాక్షరం

చిత్రం :  మయూరి (1985)
సంగీతం : బాలు
గీతరచయిత :  వేటూరి
నేపధ్య గానం :  బాలు, జానకి


పల్లవి:


మౌనం గానం మధురం మాధురాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం
నయన సంగీతం హృదయ సందేశం
ఈ సాంధ్య దీపాలు వెలిగిన గుడిలోమౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం


చరణం 1:


చైత్ర పవనాలు వీచే
మైత్రి గంధాలు పూచేను
వయసు ముంగిళ్ళు తీసి.వలపులే ముగ్గులేసేను
సుమ వీధుల్లో భ్రమరాలెన్నో
చెలి కన్నుల్లో భ్రమలేన్నెన్నెన్నో ఆ...ఆ...
సాగేనులే శ్రుతిలో కృతిగా


మౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం


చరణం 2:


అరుణ చరణాల లోనే హృదయ కిరణాలు వెలిగేను
ముదిత పాదాల మువ్వే మువ్వ గోపాల పాడేను
అవి మోహాలో మధు దాహలో
చెలి హాసాలో తొలి మాసాలో ఆ...ఆ....
హంసధ్వనీ కళలే కలగా


మౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం
నయన సంగీతం హృదయ సందేశం
ఈ సాంధ్య దీపాలు వెలిగిన గుడిలోమౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం


No comments:

Post a Comment