Friday, September 12, 2014

శ్రీమతిగారికి తీరని వేళ

చిత్రం :  శారద (1973)
సంగీతం : చక్రవర్తి
గీతరచయిత :  వీటూరి
నేపధ్య గానం :  రామకృష్ణ, సుశీల  పల్లవి :అతడు :  


శ్రీమతిగారికి తీరని వేళ.. శ్రీవారి చెంతకు చేరని వేళ
శ్రీమతిగారికి తీరని వేళ.. శ్రీవారి చెంతకు చేరని వేళ
చల్లగాలి యెందుకు?.. చందమామ ఎందుకు?
మల్లెపూలు ఎందుకు?.. మంచి గంథ మెందుకు?
ఎందుకు? .... ఇంకెందుకు?


ఆమె : 


శ్రీమతిగారికి తీరని వేళ.. శ్రీవారికెందికీ గోల?
శ్రీమతిగారికి తీరని వేళ.. శ్రీవారికెందికీ గోల?
చల్లగాలి చెప్పవే... చందమామ చెప్పవే...
మల్లె తావి చెప్పవే ... మంచి మాట చెప్పవే...
చెప్పవే... చెప్పవే...


చరణం 1 :అతడు : 


ఓ చందమామా... ఓ చల్లగాలీ...
ఓ చందమామా... ఓ చల్లగాలీ...
నాపైన మీరైన చూపాలి జాలీ..
నాపైన మీరైన చూపాలి జాలీ..


లలలలలా.. హహహా.. 


బెట్టు చేసే అమ్మగారిని..
గుట్టుగా నా చెంత చేర్చాలి
మీరే చెంత చేర్చాలి...


ఆమె : 


శ్రీమతిగారికి తీరని వేళ.. శ్రీవారికెందికీ గోల?
చల్లగాలి చెప్పవే...చందమామ చెప్పవే...
మల్లె తావి చెప్పవే ... మంచి మాట చెప్పవే...
చెప్పవే... చెప్పవే...


చరణం 2 :ఆమె : 


ఓ దోవదేవా! ఓ దీన బంధో!
ఓ దోవదేవా! ఓ దీన బంధో!
ఒకసారి మా వారి ఈ బాధ చూడు
ఒకసారి మా వారి ఈ బాధ చూడు
ఆఆ.. ఉం..ఉమ్మ్..


అలకలోనే అలసి పోతే... అలకలోనే అలసి పోతే
ఇంత రేయి నవ్విపోయేను.. ఎంతో చిన్న బోయెను...

అతడు :


శ్రీమతిగారికి తీరిన వేళా.. 


ఆమె :

శ్రీవారి చెంతకు చేరిన వేళా
చల్లగాలి యెందుకు?
చందమామ ఎందుకు?
మల్లెపూలు ఎందుకు?
మంచి గంథమెందుకు?

ఆమె, అతడు : 

ఎందుకు? ఇంకెందుకు?
No comments:

Post a Comment