Wednesday, April 6, 2016

బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
చిత్రం :  మూడుముళ్ళు (1983)
సంగీతం :  రాజన్-నాగేంద్ర
గీతరచయిత : ఆరుద్ర
నేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీలపల్లవి :


జో..లాలీ..జో జో జో ...
బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
ఎవరయ్యా నీకన్నా లాలిజో..
ఇల్లాలి లాలిజో..జోలాలి లాలిజో
ఈ..ఇల్లాలి లాలి జో..ఓ ఓ ఓ


బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో..
జో జో జో..లాలి జో...చరణం 1 :ముద్దూ ముచ్చట తెలిసి బతకర ముద్దుల కన్నయ్యా
ముద్ద పప్పులా... పప్పు సుద్దలా... మారకు చిన్నయ్యా
మింగటమే తెలుసూ... కొందరి పెదవులకూ
ముద్దంటే అలుసూ... ఆ మొద్దుల పెదవులకూ
బొమ్మలు అడిగే కన్నా..ఓ..అమ్మను అడుగు కన్నా
బొమ్మలు అడిగే కన్నా..ఓ..అమ్మను అడుగు కన్నా
అందాకా ఆపోద్దూ..నీ గోలా..నీ గోల పాడినా..హాహాబజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..ఎవరయ్య నీ కన్నా లాలి జో
ఈ నాన్న పాడినా..మీ అమ్మా లాలి జో..
ఈ నాన్న పాడినా..మీ అమ్మా లాలి జో..
బజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..జో జో జో..లాలి జో


చరణం 2 :
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అహహ ఆహహహా ఆ ఆ ఆ హా హా హా


పెదవుల చివరి ముద్దులు మనకు..వద్దుర కన్నయ్యా
మంచిన మించిన ముద్దుల పదవులు లేవుర చిన్నయ్యా
నవ్వర నా తండ్రీ..నకిలీ ప్రేమలకూ
నమ్మకు నా తండ్రీ..ఈ నవ్వే భామలనూ
కనిపించే ప్రతి బొమ్మా..కాదుర నాన్న అమ్మా
కనిపించే ప్రతి బొమ్మా..కాదుర నాన్న అమ్మా
నీకేలా..ఈ గోలా..ఈ వేళా..ఉయ్యల ఊగరాబజ్జోర నా కన్నా లాలి జో..ఎవరయ్య నీ కన్నా లాలి జో

ఇల్లాలి లాలిజో..జోలాలి లాలిజో
ఈ..ఇల్లాలి లాలి జో..ఓ ఓ ఓ
బజ్జోరా నా కన్నా లాలిజో
జో జో జో లాలి జో లాలి జో ....

No comments:

Post a Comment