Friday, April 6, 2018

బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యాచిత్రం : పెళ్ళి చేసి చూడు (1952)
సంగీతం : ఘంటసాల
గీతరచయిత : ఊటుకూరి సత్యనారాయణ
నేపధ్య గానం : ఎ.పి.కోమల, కె. రాణి, ఉడుతా సరోజినిపల్లవి :

బ్రహ్మయ్యా... ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యా
బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యా


లోకమునే మురిపించే చక్కని ఓ చుక్కను....
లోకమునే మురిపించే చక్కని ఓ చుక్కను
నాకు పెళ్ళి చేయనిచో ఇంక బ్రతుకలేనయ్యా
బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యాచరణం 1 :ఏరికోరి తెస్తినిరా... నీకు తగిన పిల్లరా
మారుమాటపల్కదురా... మురిపమెల్ల తీర్చుకోరా
మారుమాటపల్కదురా... మురిపమెల్ల తీర్చుకోరా


అహహా.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ
ఎంత గొప్ప దేవుడవో... నాదు కోర్క తీర్చినావు
ఇంక నేను ధన్యుడను... నీదు మేలు మరువనయ్యా


బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యాచరణం 2 :


ఏయ్... ఇదిగో...
చూడు.. నిన్నే.. నేను.. నీ భర్తని...
అరే పల్కదే....


మారుపల్కదేమయ్యా... మూగపిల్లనిచ్చావా... ఆ... ఆ..
మారుపల్కదేమయ్యా... మూగపిల్లనిచ్చావా...
నోరు ఇచ్చి కావవయ్యా.. భక్తులతో పరిహాసమా...


మేలుకోరి ముత్తినిరా... గళము విప్పమనకురా 
నోరు గలా భార్యలతో నరులు వేగలేరురా
నోరు గలా భార్యలతో నరులు వేగలేరురా


నీకెందుకు నేవేగెద.. నోరు విప్పి పోవయ్యా
అయితే ఇక నీ ఖర్మం... అనుభవించు తిమ్మయ్యా
తిమ్మయ్యా.. ఓ తిమ్మయ్యా


చరణం 3 :


ఒహొ.. హో.. ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ...
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ...
ప్రేయసీ.. ఓ ప్రియా.. ఆ.. ఆ... నా ప్రియా
ప్రేయసీ.. ఓ ప్రియా.. ఆ.. ఆ... నా ప్రియా


ప్రియము సోపు నోరుమూసుకొని కొనితేవోయ్...
నోరుమూసుకొని కొనితేవోయ్...
మాయలు సేకో.. సెంటూ పౌడర్.. ఇంపుగ పోయే డ్యూక్ కార్
గోల్డు వాచి... ముఖమల్ స్లిప్పర్.. ముచ్చటగొలిపే బొచ్చుకుక్కా
అవ్వా.. హా... ఆ...
గోల్డు వాచి... ముఖమల్ స్లిప్పర్.. ముచ్చటగొలిపే బొచ్చుకుక్కా
కోరినవన్నీ నోరు మూసుకొని కొనితేవోయ్...
లేకపోతే విడాకులోయ్... ఆ 


ఔరా ఇంత గయ్యాళిని మెడకు గట్టినావయ్యా
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
ఔరా ఇంత గయ్యాళిని మెడకు గట్టినావయ్యా
పోరు తాళలేనయ్యా... నోరు మరలమూయవయ్యా
బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యా


చరణం 4 :


నా నోటిని మరలమూయ ఎవరికేన తరమౌనా?
నా నోటిని మరలమూయ ఎవరికేన తరమౌనా?
ఏది రమ్మను చూద్దాం.. బ్రహ్మ ఎట్టి తెలిసేనో 


ఔనమ్మా.. ఔ.. ఔనమ్మా
ఔనమ్మా.. ఔ.. ఔనమ్మా
నా చేతుల కాని పని స్త్రీల నోరు మూయడమే...
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ
నా చేతుల కాని పని స్త్రీల నోరు మూయడమే...
తల్లీ నే వాగలేను.. పోయి వచ్చు శెలవిమ్మ


ఇంతేనా నీ తెలివి ఏమి రాత రాశావు...
ఇంతేనా నీ తెలివి ఏమి రాత రాశావు...
బ్రహ్మయ్యా... ఓ బ్రహ్మయ్యా


No comments:

Post a Comment