Thursday, January 31, 2013

ఘల్లు ఘల్లున కాళ్ళ గజ్జెలందెలు

చిత్రం: జననీ జన్మభూమి (1984)
సంగీతం: కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత: వేటూరి
నేపధ్య గానం: బాలు, సుశీల

పల్లవి:

ఘల్లు ఘల్లున కాళ్ళ గజ్జెలందెలు మ్రోయ
కలహంసల నడకల కలికీ..ఈ..ఈ ఎక్కడికే..ఏ..ఏ

జటలోన గంగను ధరియించి ఉన్నట్టి
జగమూ..లేలే సాంబ శివునీ..ఈ..ఈ..సన్నిధికే..ఏ..ఏ..ఏ

కలికీ ఎక్కడికే..
శివునీ..ఈ..ఈ సన్నిధికే..ఏ..ఏ..ఏ..

చరణం 1:

కంటి చూపు చెలుములంట..కాలు పెడితే కలుములంట..
చీరపెడితేనేమో..సిగ్గులంట..హ..హ
చీర కడితే చాలునంట..సిరులంటా మా యింట
చిగురాకు పాదాల కలికీ..ఈ..ఈ.. ఎక్కడికే..

ఆ..యింట..నూరేళ్ళ పేరంట మాడంగా..శ్రీశైలవాస
నీ చరణా..ఆ..ఆ సన్నిధికే....ఏ..ఏ
కలికీ..ఈ..ఎక్కడికే..
సాంబ శివునీ సన్నిధికే..ఏ..ఏ..ఏ..

చరణం 2:

వీనుల నీ పదములంట.. నేను నీ శ్రీపదములంట..
బ్రతుకు నిండా నీ పసుపు కుంకుమేనంట..మూ..ఊ..ఊ
నీవి కాటుక కన్నులంట..తేలిపొయే కలల వెంట..
శ్రీశైలావాసా నీ శరణా ఆ ఆ సన్నిధికే..ఏ..ఏ..

శృంగారా మంధార మకరంద మానంద భ్రమరాంభిక దేవి
పాదా..ఆ..ఆ..ఆ.. సన్నిధికే..ఏ..ఏ..ఏ
ఘల్లు ఘల్లున కాళ్ళ గజ్జెలందెలు మ్రోయ
కలహంసల నడకల కలకీ..మూ..హు..హూ..హు..హూ

నీ చరణా...ఆ..ఆ..ఆ సన్నిధికే..ఏ..ఏ..ఏ
కలికీ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ ఎక్కడికే..
నీ చరణ సన్నిధికే..ఏ..ఏ..ఏ

No comments:

Post a Comment