Tuesday, September 2, 2014

జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే

చిత్రం :  లవకుశ (1963)
సంగీతం :  ఘంటసాల
గీతరచయిత :  సముద్రాల (సీనియర్)
నేపధ్య గానం :  ఘంటసాల, లీల, సుశీల


పల్లవి :


జయ జయ రాం జయ రఘురాం జయ జయ రాం జయ రఘురాం


జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే.. రఘుకుల సోముడు ఆ రాముడే
జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే.. రఘుకుల సోముడు ఆ రాముడే
జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే.. 

జనకుని మాటన తలపై నిలిపి.. తన సుఖముల విడి వనితావణి తో 

వనములకేగిన ధర్మావతారుడు.. జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే 


చరణం 1 :


కరమున ధనువు శరములు దాలిచి.. కరమున ధనువు
ఆ ఆ..ఆ..ఆ.... 
ఆ ఆ..ఆ..ఆ... ఆ ఆ..ఆ..ఆ

కరమున ధనువు శరములు దాలిచి.. ఇరువది చేతుల దొరనే కూలిచి
సురలను గాంచిన వీరాధివీరుడు.. జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే 


చరణం 2 :


ఆలుమగల అనురాగాలకు ఆలుమగల అనురాగాలకు

పోలిక సీతారాములే అనగా..  పొలిక సీతారాములే అనగా
వెలసిన ఆదర్శ ప్రేమావతారుడు.. జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే


నిరతము ధర్మము నెరపీ నిలిపీ..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నిరతము ధర్మము నెరపీ నిలిపీ.. నరులకు సురలకు తరతరాలకు

 ఒరవడి అయినా వర యుగపురుషుడు.. జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే


చరణం 3 : 


ఇనకులమణి సరితూగే తనయుడు అన్నయూ ప్రభువు లేనే లేడని
ఇనకులమణి సరితుగే తనయుడు అన్నయూ ప్రభువు లేనే లేడని
జనులు భజించే పురుషోత్తముడు...


జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే... రఘుకుల సోముడు ఆ రాముడే
జగధబి రాముడు శ్రీరాముడే...
జయ జయ రాం జయ రఘురాం జయ జయ రాం జయ రఘురాంNo comments:

Post a Comment