Tuesday, April 19, 2016

ముద్దిమ్మంది బుగ్గ

చిత్రం: క్షణం క్షణం  (1991)
సంగీతం: కీరవాణి
గీతరచయిత: సిరివెన్నెల
నేపధ్య గానం: బాలు, చిత్ర 
పల్లవి :


త న న న తనా
తానన తన తన నన
తన నన నన త త త 


త న న న తనా
తానన తన తన నన
తన నన నన త త త అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే.. ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయీ నీ ముద్దు చెల్లించితే.. అమ్మమ్మమ్మమ్మో గొడవలే


ముద్దిమ్మంది బుగ్గ
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా


ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ
అగ్గల్లే వస్తే ఆపేదెట్ట హద్దూ పద్దు వద్దాచరణం 1 :
మొజు లేదనకు.. ఉందనుకో ఇందరిలో ఎలా మనకు
మోగిపొమ్మనకూ... చీకటిలో ఇద్దరమే ఉన్నమనుకో


చూడదా సహించని వెన్నెల దహించిన కన్నులా
కళ్ళు మూసేసుకో హయిగా


అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే.. ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయీ నీ ముద్దు చెల్లించితే.. అమ్మమ్మమ్మమ్మో గొడవలే
చరణం 2 :పారిపోను కదా.. అది సరే అసలు కథ అవ్వాలి కదా
యేది ఆ సరదా.. అన్నిటికీ సిద్ధపడే వచ్చాను కదా


అందుకే అటు ఇటు చూడకు.. సుఖాలను వీడకు
తొందరేముందిలే విందుకుముద్దిమ్మంది బుగ్గ
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా


ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ
అగ్గల్లే వస్తే ఆపేదెట్ట హద్దూ పద్దు వద్దాఅమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే.. ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయీ నీ ముద్దు చెల్లించితే.. అమ్మమ్మమ్మమ్మో గొడవలే


ముద్దిమ్మంది బుగ్గ
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా


ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ
అగ్గల్లే వస్తే ఆపేదెట్ట హద్దూ పద్దు వద్దాNo comments:

Post a Comment