Saturday, October 1, 2016

కోకంతా గొడవాయే

చిత్రం : ప్రజారాజ్యం (1983)
సంగీతం :  జె.వి. రాఘవులు
గీతరచయిత : వేటూరి
నేపధ్య గానం : బాలు, సుశీల
పల్లవి : అమ్మాయీ... అమ్మాయీ
అమ్మాయీ... అమ్మాయీ


కోకంతా గొడవాయే.. రైకంతా బిగువాయే.. ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే వొల్లంతా...  ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ కోకంతా గొడవాయే.. రైకంతా బిగువాయే.. ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే వొల్లంతా...  ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహా... హహా... హహా...
చరణం 1 : 
కులుకమ్మా నడుమంతా గుపెట్లోనే దాచా
గుపెట్లో గిలిగింతా కౌగిట్లోనే చూశా


కులుకమ్మా నడుమంతా గుపెట్లోనే దాచా
గుపెట్లో గిలిగింతా కౌగిట్లోనే చూశా


అందంలో సంగీతం... సందిట్లో సావాసం
అహా.. అహా... అహా.. 


కోకంతా గొడవాయే.. రైకంతా బిగువాయే.. ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ..హహా..
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే వొల్లంతా...  ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ
హహా... హహా... హహా...చరణం 2 :కవ్వించే అందాలే కళ్ళల్లో ఆరేశా
కౌగిళ్ళా హద్దుల్లో ఇల్లేన్నో కట్టేశా


కవ్వించే అందాలే కళ్ళల్లో ఆరేశా
కౌగిళ్ళా హద్దుల్లో ఇల్లేన్నో కట్టేశా


ఒళ్ళంతా వయ్యారం... వందిళ్ళా సంసారం
అహా.. ఒహో.. అహా


కోకంతా గొడవాయే.. రైకంతా బిగువాయే.. ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ..
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే వొల్లంతా... ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహా... హహా... హహా...
చరణం 3 :చేపంటి ఆ కళ్ళు... చెప్పేవే ఆకళ్ళు
ఎదురైతే ఉవ్విళ్ళు... ఎదకొచ్చే ఎక్కిళ్ళు  చేపంటి ఆ కళ్ళు... చెప్పేవే ఆకళ్ళు
ఎదురైతే ఉవ్విళ్ళు... ఎదకొచ్చే ఎక్కిళ్ళు


నీ ముద్దే మందారం... ముదిరిందీ యవ్వారం
అహా..ఒహో.. అహా...కోకంతా గొడవాయే.. రైకంతా బిగువాయే.. ఏమొచ్చెనే అమ్మడూ..హహా..
ఊరోళ్ళ కళ్ళల్లో ఊరేగే వొల్లంతా...  ఈడొచ్చెరో పిల్లడూ


హహా... హహా... హహా...
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3783

No comments:

Post a Comment