Thursday, February 9, 2017

మనిషే మారేరా రాజా






చిత్రం : బంగారు పంజరం (1969)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
గీతరచయిత : దేవులపల్లి
నేపధ్య గానం : జానకి, బాలు



పల్లవి :


ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..... రాజా...
మనిషే మారేరా...  రాజా... మనసే మారేరా
మనిషే మారేరా...  రాజా... మనసే మారేరా


మనసులో...  నా మనసులో...  సరికొత్త మమతలూరేరా
మనిషే మారేనా...  రాజా... మనసే మారేరా... 



చరణం 1 :


రాజా.. ఆ.. ఆ... ఆ..
ఏ చోట దాగెనో ..ఇన్నాళ్ళు ఈ సొగసు
ఏ చోట దాగెనో ..ఇన్నాళ్ళు ఈ సొగసు


ఆ తోట పువులేనా... అలనాట లతలేనా


మనిషే మారేరా...  రాజా...మనసే మారేరా



చరణం 2 :


 ఆ..... ఆ..... ఆ..
ప్రతి పొదలో ప్రతి లతలో...  పచ్చనాకుల గూడేరా
ప్రతి పొదలో ప్రతి లతలో...  పచ్చనాకుల గూడేరా
గూట గూట దాగుండి... కొత్త గువ్వా పాడేరా


మనిషే మారేనా రాజా...మనసే మారేరా



చరణం 3 :



ఆ..... ఆ..... ఆ..
అడుగడుగునా జగమంతా అనురాగపు కనులకు
కులుకుతూ కొత్త పెళ్లి కూతురిలా తోచెనే
కులుకుతూ కొత్త పెళ్లి కూతురిలా తోచెనే
ఆనాటివె పువులైన...  అలనాటి లతలైన


మనిషే మారెనే ..రాణి...  మనసే మారెనే
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...అ..ఆ..ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...అ..ఆ..
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...అ..ఆ..ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...అ..ఆ..






http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs.php?plist=2309

No comments:

Post a Comment