Monday, November 13, 2017

వేస్తాను పొడుపు కథా

చిత్రం :  అండమాన్ అమ్మాయి (1979)
సంగీతం  :  కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత :  ఆచార్య ఆత్రేయ
నేపధ్య గానం  :  సుశీల, బాలుపల్లవి :


వేస్తాను పొడుపు కథా...  వేస్తాను
చూస్తాను విప్పుకో... చూస్తాను


మనం వేసుకొన్న పొడుపు కథా ఈ రాత్రి
అది విప్పుకొని తప్పుకొంటే శివరాత్రి

వేస్తాను పొడుపు కథా...  వేస్తాను
చూస్తాను విప్పుకో... చూస్తాను


మనం వేసుకొన్న పొడుపు కథా ఈ రాత్రి
అది విప్పుకొని తప్పుకొంటే శివరాత్రి
చరణం 1 :
వచ్చాక వచ్చారు... వచ్చి వెళ్ళిపోయరు
వెళ్ళి మళ్ళి వచ్చారు... మళ్ళి వెళ్తే వస్తారా
వచ్చాక వచ్చారు... వచ్చి వెళ్ళిపోయరు
వెళ్ళి మళ్ళి వచ్చారు... మళ్ళి వెళ్తే వస్తారా... ఆ
ఎవరు వారు? ... ఎవరు వారు?


తెలిలా... ఉ..
ఇంకా తెలిలే.. ఊహూ...తెలిలా
ఈ... పళ్ళూ... 


హేయ్.. ఓడిపోయావ్.. ఓడిపోయావ్... ఆ...హహహాహావేస్తాను పొడుపు కథా...  వేస్తాను
చూస్తాను విప్పుకో... చూస్తాను
మనం వేసుకొన్న పొడుపు కథా ఈ రాత్రి
అది విప్పుకొని తప్పుకొంటే శివరాత్రిచరణం 2 :పగడాలా చక్రాల పచ్చని తేరునెక్కి
సూర్యుడంటి వీరుడొస్తే... దారంతా నెత్తురంటా
పగడాలా చక్రాల పచ్చని తేరునెక్కి
సూర్యుడంటి వీరుడొస్తే... దారంతా నెత్తురంటా


ఏమిటంటా? ... ఏంటబ్బా?
ఊ.. తెలీలా... ఊహూ...
ఇదీ తెలీలేదా... ఊహూ...


వక్కా... ఆకు... సున్నం...
ఆకు... వక్కా... సున్నం...హహాహావేస్తాను పొడుపు కథా...  వేస్తాను
చూస్తాను విప్పుకో... చూస్తాను


మనం వేసుకొన్న పొడుపు కథా ఈ రాత్రి
అది విప్పుకొని తప్పుకొంటే శివరాత్రిచరణం 3 :పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు ఒక్కటైనవి...
పుట్టిన ప్రతి జీవికి తప్పకున్నవి
పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు ఒక్కటైనవి...
పుట్టిన ప్రతి జీవికి తప్పకున్నవి


కాయైనా.. పండైనా...
కాయైనా పండైనా తియ్యనైనవి
గాయమైనా మందైనా తానైనది
ఏవిటదీ? ... ఏవిటబ్బా?


తెలీలా...ఊహూ...
ఇంకా తెలీలా... తెలీలా... హహా
ప్రేమా....


ఏయ్... ఓడిపోయావ్.. ఓడిపోయావ్... హహా


వేస్తాను పొడుపు కథా... వేస్తాను
చూస్తాను విప్పుకో... చూస్తాను


మనం వేసుకొన్న పొడుపు కథా ఈ రాత్రి
అది విప్పుకొని తప్పుకొంటే శివరాత్రిచరణం 4 :నేల మీద నిలిచేది రెండు కాళ్ళు
నింగిలోన నిలిచేవి రెండు కాళ్ళు
మధ్యలో నడిచేవి ఎన్నో కాళ్ళు  


నేల మీద నిలిచేది రెండు కాళ్ళు
నింగిలోన నిలిచేవి రెండు కాళ్ళు
మధ్యలో నడిచేవి ఎన్నో కాళ్ళు


ఏవిటది? ... ఆ.. ఏవిటది?
తెలీలా..ఊహూ.. తేలీలా... అహా


హేయ్.. నాకూ తెలీదు...
నీకూ తెలీదు... అయితే ఓడిపోయావ్... ఏవీ లేదు...
నువ్వే ఓడిపొయావ్.. మీరే ఓడిపోయారు...హహాహాhttp://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs.php?plist=1793

No comments:

Post a Comment