Sunday, November 12, 2017

రాముడేమన్నాడోయ్

చిత్రం :  అందాల రాముడు (1973)
సంగీతం :  కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత :  ఆరుద్ర
నేపధ్య గానం :  రామకృష్ణ 
పల్లవి :


రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్


మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్ 
చరణం 1 :మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్
మురగపెట్టుకున్న పాలు విరుగునన్నాడోయ్
పంచుకున్న పాలు మంచి పెంచునన్నాడోయ్పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పూచికపుల్లైన వెంట రాదన్నాడోయ్
పుణ్యమొక్కటే చివరకు మిగులునన్నాడోయ్... డొయ్ డోయ్రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్చరణం 2  :మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్
మాయ నగలు మోతచేటు బరువన్నాడోయ్ అహా
న్యాయమైన సుగుణాలే పరువన్నాడోయ్


గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
గొప్పకొరకు పెద్ద పరుగులొద్దన్నాడోయ్
అప్పుచేసి పప్పుకూడు వలదన్నాడోయ్


రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా.. రాముడేమ్మాన్నాడోయ్చరణం 3 :కొండమీద కోతులను కొనలేరోయ్ డబ్బుతో
బండరాతి గుండెలను మార్చెనోయ్ మంచితో


నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
నేడు రాజులంతా మంత్రులైతే మెచ్చుకున్నాడోయ్
కొందరు మంత్రులు మారాజులైతే నొచ్చుకున్నాడోయ్


రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్చరణం 4 :రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్
రావణుడి కాష్టమింకా రగులునన్నాడోయ్
నేటి రావణులకు వేల వేల శిరసులన్నాడోయ్నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీ పక్కనున్న రక్కసిని చూడమన్నాడొయ్
నీలో గల సైతానుని చంపమన్నాడోయ్... డోయ్ డొయ్ డోయ్రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్
మనుషుల్లారా మాయా మర్మం వద్దన్నాడోయ్


రాముడేమన్నాడోయ్...
సీతా రాముడేమ్మాన్నాడోయ్

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs.php?plist=1254

No comments:

Post a Comment