Friday, January 5, 2018

నీ కోసం నా గానం

చిత్రం : పునర్జన్మ (1963)
సంగీతం :  టి . చలపతిరావు
గీతరచయిత :  సినారె
నేపధ్య గానం :  సుశీల  



పల్లవి :


నీ కోసం...  నీ కోసం
నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసం



నీ కోసం...  నీ కోసం
నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసం



చరణం 1 :


నీ కన్నుల వెలుగులో...  నీలి నీడలెందుకో
నీ కన్నుల వెలుగులో...  నీలి నీడేందుకో
నీ వెన్నెల మోములో...  ఈ విషాదమెందుకో


నీ బాధను పంచుకొనగ...  నేనుంటిని కాదా

నేనుంటిని కాదా


నీ కోసం...  నీ కోసం
నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసం



చరణం 2 :


నీ వేదనలోనే... నా వేదన లేదా
నీ వేదనలోనే... నా వేదన లేదా
నీ సన్నిధిలోనే... నా పెన్నిధి లేదా
నీ చిరునవ్వుల లోనే... జీవింతును గాదా
జీవింతును గాదా


నీ కోసం...  నీ కోసం
నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసం



చరణం 3 :



నింగి నిదురపోయే...  నేల నిదురపోయే
నింగి నిదురపోయే...  నేల నిదురపోయే
గాలి నిదురపోయే...  లోకాలే నిదుర పోయే
నా హృదయమే నీ పానుపుగా...  నిదురించగ లేవా
నిదురించగ రావా



నీ కోసం...  నీ కోసం
నా గానం నా ప్రాణం నీ కోసం



No comments:

Post a Comment