Monday, December 10, 2012

కోలుకోలోయన్న కోలో నాసామి

చిత్రం: గుండమ్మ కథ (1962)
సంగీతం: ఘంటసాల
గీతరచయిత: పింగళి
నేపధ్య గానం: ఘంటసాల

పల్లవి:

కోలుకోలోయన్న కోలో నాసామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
కోలుకోలోయన్న కోలో నాసామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
మేలుమేలోయన్న మేలో నారంగ కొమ్మలకు వచ్చింది ఈడు ...
మేలుమేలోయన్న మేలో నారంగ కొమ్మలకు వచ్చింది ఈడు ..
ఈ ముద్దుగుమ్మలకు చూడాలి జోడు !
ఆహాహా... ఆ ఆ ఆ... ఓహొహో... ఓ ఓ ఓ...

చరణం 1:

బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి అందాల గారాల బాల
బాలబాలోయన్న బాలో చిన్నమ్మి అందాల గారాల బాల

బేలబేలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి చిలకలా కులికేను చాలా
బేలబేలోయన్న దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన దిద్దినకదిన దిన్ ..హేయ్..
బేలబేలోయన్న బేలో పెద్దమ్మి చిలకలా కులికేను చాలా ..
ఈ బేల పలికితే ముత్యాలు రాల.. ఊ..ఊ..ఊ...

కోలుకోలోయన్న కోలో నాసామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
ఆహాహా... ఆ ఆ ఆ... ఓహొహో... ఓ ఓ ఓ...

చరణం 2:

ముక్కుపైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ మనసేమొ మంచిదే పాపం...
ముక్కుపైనుంటాది కోపం చిట్టెమ్మ మనసేమొ మంచిదే పాపం..ఓ..ఓ..ఓ..
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంటచూసిన పోవు తాపం
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బుల్లెమ్మ కంటచూసిన పోవు తాపం ..
జంటుంటే ఎందు రానీదు ఏ లోపం... ఊ..ఊ..ఊ..

కోలుకోలోయన్న కోలో నాసామి కొమ్మలిద్దరు మాంచి జోడు
ఆహాహా... ఆ ఆ ఆ... ఓహొహో... ఓ ఓ ఓ...

No comments:

Post a Comment