Sunday, March 30, 2014

అంతగా నను చూడకు

చిత్రం: మంచిమనిషి (1964)

సంగీతం: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

గీతరచయిత:  సినారె

నేపధ్య గానం:  ఘంటసాల, సుశీల


పల్లవి:


అంతగా నను చూడకు … ష్… మాటాడకు
అంతగా నను చూడకు .. వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్ అంతగా నను చూడకు


చరణం 1:


చలిచలి గాలులు వీచెను... సన్నని మంటలు లేచెను..

అహహా.. ఆ.. ఆ..ఆ
చలిచలి గాలులు వీచెను... సన్నని మంటలు లేచెను
తలుపులే కవ్వించెను ..వలవుల వీణలు తేలించెను


అంతగా నను చూడకు … ష్… మాటాడకు
అంతగా నను చూడకు .. వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్... అంతగా నను చూడకు


చరణం 2:


జిలిబిలి ఊహలు రేగెను .. నా చేతులు నీకై సాగెను

అహహా.. ఆ.. ఆ..ఆ
జిలిబిలి ఊహలు రేగెను .. నా చేతులు నీకై సాగెను
పెదవులే కవ్వించెను … పదునౌ చూపులు బాధించెను


హోయ్ అంతగా నను చూడకు .. వింతగా గురి చూడకు.. వేటాడకు
హోయ్.. అంతగా నను చూడకు


చరణం 3:


వాలుగ నిన్నే చూడనీ .. కలకాలము నీలో దాగనీ ..

అహహా.. ఆ.. ఆ..ఆ
వాలుగ నిన్నే చూడనీ .. కలకాలము నీలో దాగనీ
నవ్వులే పండించనీ .. పువ్వుల సంకెల బిగించనీ ..


హోయ్... అంతగా నను చూడకు .. ష్ .. మాటాడకు..
అంతగా నను చూడకు .. వింతగా గురి చూడకు వేటాడకు
హోయ్ అంతగా నను చూడకు

No comments:

Post a Comment