Wednesday, September 24, 2014

బాల.. కనకమయ చేల

చిత్రం :  సాగర సంగమం (1982)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత :  త్యాగయ్య
నేపధ్య గానం :  జానకి 
పల్లవి : 


బాల.. కనకమయ చేల... సుజన పరిపాల
కనకమయ చేల.. సుజన పరిపాల..
కనకమయ చేల.. సుజన పరిపాల..
శ్రీ రమాలోల.. విధృత శరజాల
శుభద కరుణాలవాల..
ఘననీల నవ్యవనమాలికాభరణ
ఏలా... నీ దయ రాదు...
పరాకు జేసే వేళా... సమయము గాదు... చరణం 1 : 


రారా... రారా... రారా...
రారా.. దేవాది దేవ
రారా... మహానుభావ
రారా.. దేవాది దేవ
రారా... మహానుభావ
రారా.. దేవాది దేవ
రారా... మహానుభావ


రారా.. రాజీవ నేత్ర.. రఘు వర పుత్ర
సారతర సుధా పూర హృదయ...
రారా... రారా...
సారతర సుధా పూర హృదయ...
పరివార జలధి గంభీర
దనుజ సంహార.. దశరథ కుమార
బుధ జన విహార.. సకల శ్రుతి సార.. నాదుపై...
ఏలా.. నీ దయ రాదు...
పరాకు జేసే వేళా సమయము గాదు...


ఏల నీ దయ రాదు...
పరాకు జేసేవేల సమయము గాదు


No comments:

Post a Comment